Access

406, Kawaramachi-dori, Shimogyo-ku, Kyoto Matsubara Shimogyo Nanbacho, Kyoto, 600-8027, Japan